A A A
RSS

Aktualności

 • Po pierwszej debacie

  2014-10-30 10:03

  Wczoraj odbyła się debata kandydatów na burmistrza Złotowa. Złotowski "ekonom" stanął na wysokości zadania i przygotował taką debatę. Za to należą się im duże podziękowania. Debaty to istota samorządowego sporu. Niestety w lokalnej telewizji czy prasie brak jest dyskusji i bezpośredniej konfrontacji.Najczęściej report przychodzi do lokalnego władcy i słuch co on mówi i następnie pokazuje w TV lub pisze w gazecie. Nie konfrontuje z oponentami. W rezultacie mamy taki lokalny świat jaki mamy. Debaty przełamują schematy. Najbardziej mnie ubawiła jak kandydat Jaskólski odpowiadał na pytanie jak będzie korzystał ze środków unijnych. Opowiadał o drodze powiatowej do Brzeźnicy, czy Paruszki.(nie pamiętam). Mówił też że będzie budował ze środkow unijnych drogi osiedlowe. Muszę przyznać, że przejrzałem projekt WRPO na lata 2014-2020 ale o drogach osiedlowych nic nie znalazłem. Krótko mówiąc kandydat popłynął.

 • Spotkanie z prof. Bortkiewiczem

  2014-10-21 10:13

  Około 100 osób przybyło na spotkanie z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem, wykładowcą teologii na UAM Poznań, ktory wygłosił wykład pt."Gender w pigułce". Interesujący wyklad który pokazał genezę gender i jego zakorzenienie w marksizimie, jako koleją próbę rozbicia tradycyjnego społeczeństwa opartego o wartości wiary, ojczyzny i rodziny. Profesor zobrazował wszystkim jak wszechogarniające są zakusy genderystów i w jakich obszarach można będzie ich działania obserwować.

 • Strona wyborcza PIS

  2014-10-18 10:06

  Zapraszam na stronę PIS powiatu złotowskiego poświęconą wyborom   www.pis.powiat-zlotowski.pl

 • Odpowiedź Rady Miejskiej w sprawie Domu Polskiego

  2014-10-16 10:38
 • OECD: Polska jednym z najtrudniejszych miejsc do życia pośród 34 krajów

  2014-10-12 09:52

  We­dług naj­now­sze­go ra­por­tu Or­ga­ni­za­cji Współ­pra­cy Go­spo­dar­czej i Roz­wo­ju Pol­ska wśród człon­ków OECD to jedno z naj­trud­niej­szych państw do życia.( za www.onet.pl

 • Profesor Bortkiewicz będzie mówił o gender w Złotowie

  2014-10-10 13:29

  Dnia 20 października o godz. 17.00 w sali Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie odbędzie się wykład pt. „Gender w pigułce". Wykład wygłosi ksiądz profesor dr.hab.Paweł Witold Bortkiewicz, profesor teologii specjalizujący się w zakresie teologii moralnej. W latach 2002-2008 r. dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, od 2002 - dyrektor Centrum Etyki UAM w Poznaniu, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk (od 2003), członek Rady Programowej Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie, redaktor naczelny miesięcznika biblijno-liturgicznego "Msza Święta”. Wykłada także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Decyzją Prezydenta RP z dnia 14 lutego 2007 roku uzyskał tytuł naukowy profesora. Jest także publicystą Radia Maryja.

   

   

 • Złotów - przyjazny przedsiębiorcom?

  2014-10-10 13:18

  Jak należy i jak nie należy traktować przedsiębiorców. Artykuł z Panoramy Złotowskiej.

 • Koniec walki o Dom Polski?

  2014-10-10 13:11

  Jak podaje Panorama Złotowska burmistrz Stanisław Wełniak odstąpił od zamiaru sprzedaży Domu Polskiego pod wielkim naciskiem społecznym jaki został uruchomiony naszą akcją  na terenie powiatu. Przypomnę, że akcję zaincjowaliśmy na początku sierpnia konferencja prasową z udziałem Jerzego Podmokłego i moim.

 • List Romana Rożeńskiego

  2014-09-30 07:49

  List protestacyjny  do Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie. w sprawie sprzedaży  Domu Polskiego skierował Roman Rożeński, syn Jana Rożeńskiego kierownika Polsko Katolickiego Towrzystwa Szkolnego. Dla przypomnienia: właśnie to towarzystwo nabyło Dom Polski w roku 1929 roku.

 • Radni Powiatu Złotowskiego za Domem Polskim

  2014-09-25 08:45

  Rada Powiatu Złotowskiego sprzeciwiła się wczoraj tj.24 września planom sprzedaży Domu Polskiego przez burmistrza Stanisława Wełniaka. Przyjęto stosowne stanowisko.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 54 Następna »